فروش عمده عسل یکی از بیشترین فعالیت های همکاران ما می باشد همکاران ما در جهت تولید و توزیع عسل طبیعی فعالیت های بسیار عمده ای دارند. به این صورت که حتی برای رفاه عزیزان شیرازی اقدام به تأسیس فروشگاه عسل طبیعی در شیراز نموده اند.

فروش عمده عسل خالص و طبیعی در شیراز برای هموطنان شیرازی فراهم می باشد.

در مطالب گذشته گفتیم که عسل ها به سه دسته تقسیم می شوند.

  • عسل طبیعی: فقط و فقط توسط زنبور عسل از شهد گلها و گیاهان
  • عسل تغذیه ای: به زنبور تغذیه کمکی مثل شکر و شربت و شیره می دهند و عسل تولید می کند.
  • عسل صنعتی(تقلبی): زنبور در تولید آن نقشی ندارد و دخیل نیست که تولید آن روشهای مختلفی نیز دارد.

منابع شهد گلها و گیاهان در بیشتر نقاط کشور ما محدود می باشد .

به طوری که زنبور داران مجبور به کوچ در فصل بهار و تابستان می باشند.

فروش عمده عسل خالص

عسل طبیعی و غیر طبیعی

اگر مراحل رسیدن به عسل به صورت اصولی پیش رود عسل طبیعی خواهد بود .

اگر در تهیه و برداشت عسل از شربت های غنی شده استفاده شود به این نوع عسل ، عسل غیر طبیعی(نه تقلبی) خواهد گفته شد.

افزودن هر ماده قندی، انواع اسانس ، رنگ ها و انواع نگهدارنده ها به عسل جزء عسل های تقلبی می باشد.