فروش اینترنتی عسل به صورت جزئی و کلی برای تمام هموطنان گرامی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

فروش اینترنتی عسل در بسته بندی های متفاوت نیز می باشد.

عسل مرغوب و طبیعی عسلی است که فقط و فقط از شهد گلها و گیاهان که زنبور عسل از آن تغذیه می کند به دست می آید.

خداوند در سوره نحل آیه ۶۹ می فرماید:

سپس از همه میوه ها بخور و راه های پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی.

آن گاه از درون (شکم) آن شهدی که رنگ های گوناگون است بیرون می آید که در آن برای مردم درمانی است.

به راستی در این (زندگی زنبور داران) برای مردمی که تفکر می کنند نشانه قدرت الهی است.

فروش اینترنتی عسل

عسل از جنبه اقتصادی و مادی اولین و مهم ترین محصول زنبورداری است.

همچنین از زمان باستان تاکنون عسل به عنوان نخستین محصول زنبور مورد استفاده بشر قرار گرفته است.

تاریخ استفاده از عسل همگام با تاریخ خلقت بوده است.

تقریباً در هر فرهنگی می توان شواهد بهره گیری از آن را به عنوان یک منبع غذایی به دست آورد.

عسل شامل یک سری مشخصات فیزیکی می باشد که ما در این محتوا به دو نمونه آن اشاره می کنیم.

مشخصات فیزیکی عسل

  • چسبندگی
  • غلظت

چسبندگی: عسل تازه استخراج شده مایع چسبناکی است .

این ویژگی تماماً به محتویات آن به خصوص میزان آب موجود در آن مرتبط است.

چسبناکی عسل یک عامل مهم در فرآیند تولید آن است.

زیرا روان شدن عسل در هنگام استخراج ،زمان تصفیه،تثبیت،صاف کردن،مخلوط کردن و در شیشه ریختن را کاهش می دهد.

گرم کردن عسل از چسبناکی آن می کاهد.