عسل طبیعی یک منبع انرژی کامل می باشد که تمام ویتامین ها، پروتئین ها، لیپیدها را داراست.
یکی از شگفتی های تغذیه این است که خداوند سبحان زمانی که غذای انسان را خلق کرد به خود احسن می گوید.
در حقیقت غذا از مهم ترین و اصلی ترین عوامل رشد بشریت است.
خداوند با صفت ربوبیت خویش خود را بیان می کند.
امام رضا(ع) می فرمایند:
عسل شفای هر نوع بیماری است.

نوشیدن عسل در وقت ناشتا بلغم را قطع می کند، صفرا را کاهش می دهد و ذهن را تقویت می کند.

عسل طبیعی

فواید عسل

  • بسیاری از افرادی که سن و سالی از آنها گذشته و یا کسانیکه در خانواده خود افراد سالخورده دارند.
  • از ضعف عمومی آنها نگران هستند و به دنبال ماده ای غذایی و طبیعی هستند تا این ضعف را جبران کند.
  • مصرف عسل برای این افراد به عنوان یک انرژی زای طبیعی مفید است.
    علاوه بر این، مصرف گرده گل می تواند در جبران ضعف عمومی سالخوردگان بسیار مفید باشد.
    مصرف گرده گل در دوران جوانی نیز باعث می شود تا از ضعف بدن در دوران پیری پیشگیری کنیم.

حال متوجه شدیم که عسل دارای یک منبع انرژی فراوان است که در بهبود ضعف و ناتوانی به ما کمک فراوانی می کند.