عسل طبیعی مرکبات را به دو صورت جزئی و کلی می توان خریداری نمود.
این محصول را می توان با سفارش تلفنی ثبت کرد و خریداری نمود.
می‌دانیم که ساکارز عسل طبیعی کمتر از ۳درصد می‌باشد.
در کشور ما، اگر عسل مرکبات(نارنج، پرتقال، نارنگی) بصورت صددرصد طبیعی برداشت شود ساکارز آن می‌تواند بین ۳ تا ۵ درصد باشد.
ناگفته نماند، هرچه میزان شهد بهارنارنج برداشت شده توسط زنبورعسل بیشتر باشد، میزان ساکارز عسل کمتر می‌شود، به‌گونه‌ای که عسل بهارنارنج خالص دارای ساکارز حدود ۱.۵ تا ۳ درصد می‌باشد.

درتصویر ذیل نمونه ای از گیاه مرکبات مشاهده می کنید.

عسل طبیعی مرکبات

در ایران، عسل مرکبات، در استانهای شمالی کشور مخصوصا مازندران، و استان‌های جنوبی مثل فارس و هرمزگان برداشت می‌شود.
عسل مرکبات شمال دارای عطر و طعم بهتری نسبت به مرکبات جنوب می‌باشد اما رطوبت آن کمی بیشتر از حد استاندارد است.
رطوبت عسل باید بین ۱۷ تا ۲۰ درصد باشد که رطوبت عسل مرکبات شمال به ۲۵ درصد هم می‌رسد.
در بخشهایی از استان مازندران، می‌توان عسل بهارنارنج خالص نیز برداشت کرد.

فواید و خواص عسل مرکبات

عسل مرکبات علاوه بر دارابودن خواص عمومی عسل طبیعی، گزینه‌ای بسیار مناسب برای تقویت اعصاب می‌باشد.
در زمان برداشت عسل مرکبات، معمولا شکوفه‌های بهارنارنج، پرتقال و نارنگی باز هستند و بسته به محل استقرار زنبورستان، ممکن است درصد شهد جمع‌آوری شده از یک نوع گل بیشتر باشد.
بنابراین امکان برداشت عسل بهارنارنج نیز وجود دارد و همانطور که گفته‌شد، مصرف این نوع عسل، آرامش‌بخش است.