عسل رس بسته را به نام عسل شکرک زده هم می شناسیم این نوع عسل را می توان به صورت جزئی و کلی از همکاران ما تهیه کنید.

عسل رس بسته و قیمت خرید آن در بازار متفاوت است.

شاید با خود فکر کنید که عسلی که طبیعی و مرغوب نباشد هیچ موقع شکرک نمی زند.عسل رس بسته عسل طبیعی و خالص است.

برعکس عسلهای طبیعی بر اثر یک سری عوامل فیزیکی و مغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرد.

به طوری که حتی ممکن است علاوه بر شکرک زدن عسل رنگ عسل هم تغییر کند.

عسل تغذیه ای از عسل هایی می باشد که شکرک نمی زند.

وقتی به زنبور تغذیه کمکی مثل شکر و شربت و شیره می دهند و عسل تولید می کند.

عسل رس بسته

 

وقتی مواد قندی در عسل درصد بالایی داشته باشد باعث تغییر شکل عسل می شود .

این مواد قندی بستگی به نوع گل و گیاهی که زنبور عسل از آن تغذیه می کند دارد.

می توان گفت که عسل یک ماده جامدی است که تحت قرار گرفتن شرایط سخت فیزیکی به صورت مایع در می آید.

در اینجا منظور از ماده قندی برخی از قندهایی مانند گلوکز،فروکتوز می باشد.

بطور کلی همه عسلهای خالص شکرک می زنند ولی مدت لازم برای شکرک زدن عسل های مختلف با هم فرق می کند.

عسل طبیعی و تقلبی

یکی از راههای شناسایی عسل طبیعی و تقلبی این است که عسل طبیعی حتماً باید رس کند.

رس چیست

وقتی عسل از حالت مایع به حالت نیمه جامد در می آید آن گاه می گوئیم عسل رس کرده است.