عسل درجه یک عسلی است که خالص و طبیعی باشد کیفیت و مرغوب بودن عسل هیچ ربطی به هزینه خرید عسل ندارد.نمی توان گفت عسل باهزینه بالا و یا هزینه کم عسل با کیفیت و مرغوب می باشد.

عسل درجه یک را می توانید بصورت بسته بندی شده تهیه نمائید.

همچنان متذکر می شویم که عسل درجه یک فقط و فقط از شهد گلها و گیاهان تهیه می شود.

عسل واژه ای عربی است که از آن در فارسی به نام انگبین نامبرده شده است.

این ماده شیرین و لذیذ توسط زنبور عسل از شهد گلها ،گیاهان جمع آوری و پس از تغییرات لازم در سلول های مومی کندو ذخیره می شود.

در سال ۱۹۰۶در آمریکا عسل را اینگونه تعریف کرده اند.

عسل چیست

عسل ماده ای مترشح از مواد قندی درختان و شهد گلها است که پس از تغییر و دگرگونی درون سلول های قاب ذخیره می شوند.

عسل درجه یک

عسل به عنوان غذایی بسیار مفید و اکسیری پر ارزش است.

راههایی شناسایی مرغوب بودن این ماده غذایی

  • تنها راه تشخیص عسل طبیعی آزمایشگاه می باشد.
  • عسل طبیعی دارای قندی است به نام ساکارز که باید کمتر از ۳ درصد باشد.
  • عسل کنار استثناءً دارای ساکارز بالایی است حدود ۵ تا ۱۰
  • عسل مرکبات نیز استثناءً دارای ساکارز بالایی است حدود ۳ تا ۵
  • در عسل نوعی آنزیم وجود دارد به نام پرولین که در عسل های طبیعی بالای ۵۰۰ است