آیا می دانید می توان کدام نوع از عسل خالص را بهترین عسل در بازار معرفی کرد؟ آیا در ایران با عرضه کننده عسل خالص می توان جز به صورت حضوری، به روش دیگری ارتباط برقرار نمود؟
عسل خالص، کیفیت های مختلفی دارد. برخی آنقدر خوب بوده که برای صادرات هم استفاده می شوند و برخی تنها در بازار داخلی توزیع می گردد.
بهترین نوع عسل خالص که در ایران یافت می شود، عسل وحشی، کوهستان و … می باشد که کیفیت بی نظیر و طعم فوق العاده اش محسوس است. این روز ها عرضه کننده عسل خالص، راه های اینترنتی را برای فروش برگزیده است.