آیا می دانستید که عسل خالص اصل، گاهاً با موم به بازار عرضه شده و یا حتی صادرات آن توسط شرکت های بازرگانی مربوطه به کشور های مختلف انجام می شود؟
عسل خالص اصل، در واقع عسلی است با موم که کیفیت بی نظیر و طعم فوق العاده آن مثال زدنی می باشد.
جالب است بدانید که ایران چون یکی از اصلی ترین منابع تولید عسل خالص با موم می باشد، صادرات عسل خالص به کشور های مختلف را بر عهده دارد. البته صادرات عسل خالص ایرانی به برخی کشور ها انجام شده و لازم به ذکر است که تعرفه هایی از پیش تعیین شده برای صادرات در نظر گرفته شده است.