انواع عسل طبیعی را باید از مراکز معتبر که خود در توزیع عسل فعالیت چشمگیری دارند باید تهیه و خریداری نمود.

و گرنه شما می توانید انواع عسل را در همه جا تهیه کنید ولی آیا می دانید عسل اصل و طبیعی تهیه کرده اید یا نه عسل تقلبی را به ازای عسل اصل و طبیعی به شما داده اند.

همکاران ما جهت رفاه حال هموطنان تهرانی اقدام به خرید و فروش انواع عسل طبیعی در تهران نموده اند.

در مطالب گذشته در مورد انواع عسل طبیعی نکته هایی تذکر داده شد.

در اینجا به تعدادی از شاخصه های عسل اشاره می کنیم.

مشخصات فیزیکی عسل

  • چسبندگی
  • غلظت
  • خاصیت جذب آب
  • کشش سطحی
  • خواص گرمایی
  • رنگ
  • شکرک زدن

 

خرید و فروش انواع عسل طبیعی در تهران

  • چسبندگی : عسلی که تازه خارج شده است یک مایع چسبناکی می باشد.که ویژگی چسبندگی عسل به محتویات عسل و میزان آب موجود در عسل مربوط می باشد.همانطور که می دانید گرم کردن عسل از چسبنده بودن آن می کاهد.روان شدن عسل در هنگام استخراج ، زمان تصفیه ،تثبیت ، صاف کردن و در شیشه ریختن چسبندگی را کاهش می دهد.
  • غلظت : غلظت یا وزن مخصوص عسل از غلظت آب بیشتر است .
  • خاصیت جذب آب: قدرت جذب آب عسل از دو جهت در فرآیند تولید و استفاده نهائی مهم است.

در محصولاتی مانند شیرینی که عسل در تهیه آن به کار رفته ، جذب و نگهداری مقدار زیاد رطوبت مهم است .

عسل معمولی با مقدار آب ۱۸/۳ درصد یا کمتر ، رطوبت نسبی بالای ۶۰درصد هوا را جذب می کند.