ارتباط مستقیم با تولید کننده عسل طبیعی کوهی کردستان، قیمت هایی را برای تهیه و سفارش این محصول ایجاد می کند که آن ها را ایده آل معرفی می کنند.
عسل طبیعی کوهی از بارزترین عسل هایی است که آن را به شدت دارویی معرفی می کنند و خوردن آن را برای همه افراد با هر سنی مناسب می دانند اما این نوع عسل به مقدار محدودی در بازار ها و نمایندگی های کشور وجود دارد. تولید کننده عسل طبیعی کوهی کردستان، اینترنتی هم قابل دسترسی است.